Student Life

eHälsa – framtidens hörnsten?

June 14, 2017

+1

Hälsovårdskostnaderna i EU har under de senaste 25 åren vuxit stadigt och ser ut att fortsätta på samma spår i framtiden. Då det konstant blir dyrare att uppehålla ett heltäckande hälsovårdsnätverk blir den stora frågan att hur länge är denna utveckling hållbar? Denna problematik är en av de mest akuta inom internationell välfärd och en lösning måste hittas, men var? Ett förslag är eHälsa. (European Commision 2012)

eHälsa är som begrepp lite diffust, men man kan säga att det är ett paraplybegrepp som innefattar alla former av digitala tjänster som är riktade mot att förbättra människors hälsa (Boogerd et al. 2015, WHO 2016). Det som talar för eHälsa är att den kan på ett mycket effektivt sätt skära ner på sjukvårdskostnaderna och att produkterna kan till mycket hög grad skräddarsys för att lösa eller stöda specifika problemområden. Samtidigt så är det dyrt att implementera eHälsa-lösningar och risken för att det finns motstånd bland alla nya användare är stor. (European Commision 2012)

Det känns som om många upplever eHälsa som den nyaste teknologiska prylen som alla vill ha, men det är där man går fel. Detta är inte något man vill implementera för att det är häftigt, det är mer en förutsättning för att fortsättningsvis kunna uppehålla ett hälsovårdssystem av god kvalitet. Hälsovårdssektorn släpar redan 10 år efter alla andra i implementeringen av digitala tjänster och desto mer denna utvecklingsprocessen motarbetas, desto mer blir den efter (European Commission 2012).

Vi tror att en grundläggande förändring i våra hälsovårdstjänster behövs och eHälsa kan vara ett steg åt rätt håll. Som vi redan nämnde så har kostnaderna vuxit stadigt redan en längre tid och vi upplever att detta redan syns inom hälsovårdsbranschen. Personalen är överbelastade då behovet och resurserna helt enkelt inte möts. eHälsa hoppas vi att skall skära ner på kostnaderna, göra tjänsterna tillgängligare för alla och ge ett mångsidigt verktyg för att tackla framtidens utmaningar. Ingen kan förutspå framtiden, men processen är igång och det är nu som alla kan vara med och skapa förutsättningarna för en hållbar utveckling.

Text av Sebastian Widbom & Christoffer Eneberg

Källor:

Boogerd, E. A., Arts, T., Engelen, L. & Van de Belt, T.H. 2015, “What is ehealth?” Time for an update, JMIR research protocols, vol. 4, iss. 1, 3 p.

European Commission. 2012, eHealth Action Plan 2012-2020 – Innovative healthcare for the 21st century, 14 s.

World Health Organisation (WHO). 2016, Global diffusion of eHealth: Making universal health coverage achievable. Report of the third global survey on eHealth, Geneva: World Health Organization; 2016. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. 160 s.