Education, Research

Digitalisering inom förskolan

October 25, 2017

I en artikel publicerad av Tammerfors universitet (2011) skrivs att den nyaste tekniken inom undervisning inte har spridit sig på ett så effektivt sätt i de finländska skolorna som man kunde ha förväntat sig. Teknologi inom undervisning används betydligt mindre än inom andra områden. I artikeln talas det om ekosystemstänkande, men hjälp av vilket man försöker få sig en förståelse av mångfalden i sätt att lära sig. Den teknologi som läraren i en klass använder till kommunikation samt i lärandet kallas för undervisningsteknologiskt ekosystem och är en del av förskolans och klassernas inlärningsekosystem. Inlärningsekosystemet i sin tur innefattar lärare, elever och allt material (t.ex. böcker, övningar, undervisningsteknologi) som används som stöd för undervisning. En studie har gjorts om hur sätt att mobilt producera material blivit en del av inlärningsekosystemet, studien omfattade två finländska skolor samt en förskola.

I förskolan hade den teknologiska och mobila delen av undervisningen främst bestått av fotografering med digitalkamera, som senare hade ersatts av fotografering med smarttelefon. Man hade också börjat ladda upp fotografierna på en nätsida. Dock var detta mera lärarens egen dokumentation och användes inte så mycket i förskolans klassrum på grund av undervisningens upplägg. Enligt lärarnas åsikter gav mobila sätt i undervisningen en möjlighet för förskolan att dela med sig av dagarnas gång till elevernas föräldrar snabbare än de tidigare använda sätt. Ett sådant sätt var att skriva blogg. Lärarna var också av den åsikten att bloggskrivadet ändå inte kan ta över de mer formella sätten att kommunicera, då de ansåg det viktigt att särskilja på formell och oformell kommunikation. (Tammerfors universitet, 2011)

I nuläget har Helsingfors stad en plan för digitalisering gällande undervisning. Planen gäller för tiden 2016–2019. Målet med digitalisering är att möjliggöra en versamhetskultur som gör det lätt för eleverna att vara delaktiga, och en smidig kontakt mellan förskolan (eller daghemmet/ skolan) och hemmet. Vid småbarnspedagogik och förskoleundervisning ska barnen erbjudas jämlika möjligheter att bekanta sig med olika informations- och kommunikationsteknologiska redskap, tjänster och spel. (Program för digitalisering, 2016)

Jag kollade runt lite om förskolor nämner digitalisering redan då de beskriver sin verksamhet, och hittade ett daghem med förskola samt eftermiddagsklubb. Stället berättar att ett utav deras mål med sin verksamhet är att på ett mångsidigt sätt utnyttja de möjligheter som digitalisering erbjuder. De använder sig av surfplattor till att söka information, skapa filmsnuttar, dokumentation samt till pedagogiska appar. (Folkhälsan, 2017)

Texten är skriven av Sonja Grönholm och bilden är tagen av Gerd Altmann

 

Källor

Tammerfors universitet. 2011.

Tillgänglig: http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/65655/tuovi_9_2011.pdf?sequence=1#page=30

Hämtad 8.10.2017

 

Helsingfors stad. 2016.

Tillgänglig: https://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-2016-003192/olk-2016-4/

Hämtad: 10.10.2017

 

Folkhälsan- daghemmet Björnen. 2017

Tillgänglig: https://www.folkhalsan.fi/fi/lapset/vanhemmille/paivakodit/paivakoti-bjornen/

Hämtad: 10.10.2017