Education

Ett spel för att underlätta inlärningen

August 30, 2017

+1

En av de centrala kraven på fysioterapistudenter är att vi ska kunna människokroppens anatomi utantill – på latin.  Vi vet av erfarenhet att det kräver extremt bra koncentration och tålamod att läsa anatomiböcker. Vi vet också att många andra studenter kämpar med samma problem som vi gör – att orka hålla koncentrationen uppe medan man läser långa faktatexter och till sist inte minns vad man läst i början av texten.

Vi tyckte själva att det var svårt att lära sig alla muskler och ben som fysioterapeuter måst kunna utan och innan, och därför ville vi skapa en metod som underlättar arbetet. Vi fick idén att skapa ett spel som är likt det välbekanta spelet Alias, men där man istället ska förklara termer inom anatomi och fysiologi. Idén med spelet är att man som spelare får ett ord som ska föklaras för medspelaren. Det som gör spelet lärorikt är att du inte får använda själva ordet i sig när du förklarar och inte heller peka ut det på kroppen. Ordet kan beskrivas med lokation – var på kroppen ligger det eller brevid vilka strukturer kan man hitta det? Ordet kan vara en del av ett större organ eller organsystem vilket kan förklaras till medspelaren genom att förklara funktionen av den anatomiska delen som beskrivs.  Med denna metod gör vi studerandet roligare och framför allt lättare för de som har svårigheter att läsa långa och tunga texter och komma ihåg vad de läst. Genom att fokusera inlärningen på något annat än själva faktatexten har många det lättare att minnas, eftersom de kan förknippa informationen de lärt sig med någon händelse.

Vi valde att dela in spelet i tre olika kategorier: grundläggande anatomi, avancerad anatomi samt specifik anatomi om stöd- och rörelseorganet. Den första kategorin lämpar sig för studenter som precis börjar bekanta sig med människans anatomi. Kategorin innehåller välbekanta ord (som hjärta, hud, magsäck) vilka man ska förklara utan att peka ut eller använda själva ordet. I den avancerade kategorin kommer mera specifika ord som kräver lite mera kunnande och bekantskap med människokroppens anatomi. Denna kategori lämpar sig bra för studenter inom hälso- och sjukvård. Den sista kategorin, som behandlar specifik anatomi inom stöd-och rörelseorganet, har vi skapat för fysioterapi- och idrottsstuderande. Den kategorin innehåller många latinska termer för ben, muskler och leder, samt allmänt använda termer som beskriver olika rörelseriktningar i kroppen.

/Fysioterapistudenterna Mikaela & Erika