Cooperation, Events, Student Life

Do’s and dont’s för att ordna aktiviteter för barn och unga

June 26, 2017

Det finns många saker som är värda att tänka på då man ordnar aktiva evenemang för barn och unga. Här är några tips på vad som är bra att göra och vad som är bra att undvika.

1. Tänk på din målgrupp

Det är viktigt att tänka på hurdan din målgrupp är, och det kan vara väldigt utmanande då gruppen kan variera från lågstadiebarn ända till gymnasieålder. Hitta en aktivitet som passar till alla. Det är bra med aktiviteter som går att göra stegvis svårare för de äldre barnen.

2. Less is more

Välj spel med tydliga och enkla regler. När det är ett evenemang där folk kommer och går finns det inte så mycket överlopps tid till att förklara komplicerade regler. Det funkar bäst med spel som följer en enkel princip och som vem som helst kan vara med i. Det behöver inte alltid vara extra för att vara bra.

3. Utrymmesmöjligheter och material

Förhandsplaneringen funkar lättast då det är ett bekant utrymme med bekant utrustning. Det påverkar valet av lekar och aktiviteter. Om möjligt ta reda på i förhand hurdan utrustning du har att använda samt hurdana de utrymmen är var du kommer att vara. Centrala frågor är till exempel: är evenemanget utom- eller inomhus? Hur stort är det utrymmet man har tillhanda? Vad är underlaget? Finns det några risker med utrymmet?

4. Barnen reagerar på ditt agerande

Röst och kroppsspråk är bland  de viktigaste egenskaperna för att få barn motiverade. Tänk på vad du säger och hur du säger. Ditt beteende reflekteras till barnen på ett antingen positivt eller negativt sätt.

5. Allting går inte alltid enligt planen

Funkar inte plan A eller B så finns det ännu 24 andra bokstäver i alfabetet. Var beredd på att improvisera. Ibland kan även den lättaste lösningen vara den bästa lösningen.

“Teamwork makes the dreamwork”

Mikaela & Erika
andra årets fysioterapistuderande