Education, Projects, Research, Student Life

Undersökning med Eye Tracking och Smartcart

December 14, 2015

+3

Vi, tredje årets marknadsföringsstudenter vid Arcada samlades i början av december vid K-Market Mustapekka i Åggelby för att göra en undersökning med Eye Tracking glasögon och Smartcart. Vårt uppdrag var att analysera processen när kunder köper varor i en matbutik.

Undersökningen som vi gör är en del av kursen “Framtidens detaljhandel”, vars målsättning är att ge oss insikt i framtidens detaljhandel ur ett strategiskt och innovativt perspektiv.

Undersökningen vi gjorde i K-Market Mustapekka gick ut på att analysera hur en kund sköter sina uppköp i matbutiken. Vi fick till uppgift att köpa diverse ingredienser och matprodukter. Vi hade 15 minuter på oss att hitta och plocka ihop varorna i en köpvagn. Vi gjorde undersökningen på två olika sätt. En del av studenterna använde sig av en vanlig inköpslista på papper och resten använde sig av en Smartcart .

För att kunna mäta och analysera processen använde vi alla som deltog i undersökningen oss av Eye Tracking glasögon från företaget Tobii. Det här var ett utmärkt tillfälle för oss att få pröva på högteknologisk och innovativ Eye Tracking teknologi. Smartcart är den smarta shoppingvagnen, vars första version redan används i tre K-Supermarket -affärer i huvudstadsregionen. Smartcart-vagnen är som en vanlig köpvagn, men den är försedd med en pekplatta. På pekplattan kan kunden välja olika recept och därefter en färdig inköpslista. Det här är ju idealt när man t.ex. efter en arbetsdag går till matbutiken och har ingen klar bild av vilken mat man ska köpa och tillreda. Smartcart erbjuder olika recept som kunden kan få upp på plattan och allt efter att man hittat produkterna och lagt dem i köpvagnen, kan man pricka av dem från listan. I butiken finns det otaliga intressanta produkter man inte prövar på, eftersom man inte har något recept i tankarna där de kan användas. Smartcart kan hjälpa till att göra köpupplevelsen trevligare för kunden för att den exempelvis erbjuder matrecept.

Det var utmanande för många av oss att hitta varorna i butiken. För många var matbutiken ny. När vi går till vår egen närbutik vet vi exakt var varorna kan hittas och kan sköta uppköpet på några minuter. Samtidigt var det för många av oss spännande att göra den här undersökningen, speciellt på grund av de verktyg vi fick chansen att använda oss av. Utrustningen är värdefull och professionell. Vi är glada över att vi fick möjligheten att använda oss av de här verktygen. Följande steg i processen går ut på att vi ska analysera materialet. Det ska bli intressant att se resultatet.

Text: Jessica Blechingberg
Bilder: Sofia Forsblom