Events, Research

Givande CloSer-workshop!

May 3, 2017

Arcadas forskarteam inom analytik är med i det pågående Tekes-projektet CloSer, Cloud-assisted Security Services, om molnbaserade säkerhetstjänster. I projektet samarbetar vi med Aalto och Helsingfors Universitet för att utveckla nya teknologiska lösningar, men jobbar också tätt ihop med R&D avdelningarna vid företag som F-Secure och Nokia Bell Labs för att identifiera de viktigaste problemen där vi kan hjälpa till.

För att uppvisa våra resultat åt en bredare publik ordnade vi en workshop tidigare i april i Helsingfors Universitets utrymmen i Gumtäkt, där vi först presenterade en översikt av utvecklingen inom de olika delprojekten. Diskussionen fortsatte vid de posters som forskarna och studenterna hade gjort för att mer detaljerat beskriva sina framsteg. Som åhörare fanns representanter från olika forskningsgrupper och företag, och samtalen ledde till många nya idéer och möjligheter till samarbete.

Workshopen bjöd också på intressanta internationella gästföreläsare. Professor Jon Crowcroft från Cambridge målade upp stora möjligheter som kommer fram då information från olika allmänna databaser kan sättas ihop, och Ersin Uzun, Vice President, Systems Sciences Laboratory, från Palo Alto Research Center delade med sig av sin erfarenhet av vad som krävs för att få innovationer att leda till framgångsrika produkter.

/Emil Eirola, forskare vid Institutionen för Ekonomi och Affärsanalys