Education

Studenter föredrar aktivt arbete och engagerade föreläsningar

February 28, 2013

+3

Åter igen fick jag äran att ta del av studenternas tankar om vilka lär- och undervisningsmetoder de föredrar. I en liten enkät fick de fritt skriva ner (högst tre) vilka lär- och/eller undervismetoder de föredrar. D.v.s. vilket är det bästa sättet studenten lär sig något.

När jag snabbt tittat på svaren från de 79 studenterna framträdde fyra ganska tydliga områden. Det är naturligtvis svårt att veta var man ska dra gränsen och någon annan skulle säkert kategoriserat svaren på ett annat sätt.

Nedan listar jag de fyra mest framträdande områdena samt en kort beskrivning om vad dessa innebär.

Praktiskt lärande (36 %)

 • Övningar
 • Praktik
 • Projekt
 • Learning by doing

Föreläsning (23 %)

 • Engagerade föreläsare
 • Föreläsning med diskussion
 • Föreläsning utan diskussion
 • Expert- och gästföreläsning
 • Flera föreläsare

Forskning (17 %)

 • Skriftliga uppgifter
 • Självstudier
 • Hemtentamen
 • Självständigt arbete
 • Läsa på egen hand

Lärande i grupp (14 %)

 • Diskussion
 • Studiecirklar
 • Grupparbeten
 • Lära av varandra
 • Interaktion

 

Resultaten kanske inte är så överraskande när det gäller en yrkeshögskola. Det jag själv tyckte är intressant är att föreläsningar ändå är så pass populära. Men där hade studenterna också krav på hur en föreläsare bör vara, d.v.s. motiverad, engagerad och bra på att förklara.

 Flipped classroom (5 %)

Som bonus kan ju nämnas att “flipped classroom” tanken också dök upp i svaren. Önskan var att föreläsningarna skulle vara inbandade så att studenten själv kan gå tillbaka och repetera det som sagts.