Education

Pedagogiskt skapande

August 25, 2014

0

Det blir allt mer vanligt att lärare filmar sina föreläsningar och sätter ut dem på Internet. På det sättet kan studenterna se föreläsningen när de har tid och oberoende var de befinner sig, hemma, på bussen, i ett café o.s.v. Orsaken till att det blivit vanligare är teknikens utveckling och att det i stort sett är lika enkelt att filma en föreläsning som att skriva ett word-dokument.

På Arcada har alla lärare tillgång till ett program där man kan filma sig själv och sin dataskärm. Sedan kan man själv klippa bort onödiga luckor, sätta in text och animationer o.s.v. När allt är färdigt så är det bara att ladda upp filmen på Youtube och låta studenterna titta på den.

Jag upplever att många lärare är fascinerade av idén men de tycker att efterarbetet, d.v.s. klippandet och bearbetandet av filmen, är en onödig och jobbig process.

Det kanske är något nytt att behöva bearbeta sin föreläsning efteråt men efter att själv ha skapat ett femtiotal filmer har jag insett att bearbetningen av filmen är en rolig och mycket viktig pedagogisk del av processen.

En vanlig klassföreläsning blir som den blir och det går inte att göra något efteråt för att förbättra den, dessutom är risken stor att studenterna glömt vad man sagt. När man bearbetar en filmad föreläsning så har man helt andra möjligheter att belysa det viktiga i det man säger och klippa bort sådant som kanske inte var så väsentligt. Med hjälp av animationer, ljud, text och bilder kan man också visualisera det man vill få fram och sätta in det på precis rätt plats i föreläsningen. Jag hoppas du nu fått upp ögonen för det roliga och pedagogiska i skapandeprocessen.