Education

Forma framtidens lärande

December 5, 2016

I tre dagar har jag deltagit på OEB-konferensen I Berlin. De marknadsför sig själva som “The global, cross-sector conference on technology supported learning and training”. OEB samlade runt 2 200 deltagare från över 100 länder och en mängd olika organisationer och företag. Temat för konferensen var “Shaping the future of learning”. Med erfarenheter från mindre konferenser som behandlat liknande teman så var jag lite tveksam till att OEB skulle ge så mycket, men jag måste ödmjukt erkänna att det var en stimulerande miljö att vistas i.

Förutom (mer eller mindre) intressanta föreläsningar och utställningar så fick man även träffa “de vanliga besökarna” och dela erfarenheter och idéer med dem. Oberoende av om du jobbar för en chokladproducent, för polisen, för ett mediebolag, för universitet eller för någon annan så vill du ta reda på hur du kan förbättra, effektivera och utveckla lärandet och om tekniken kan vara till hjälp. Här möter man allt från en övertro på att digitaliseringen ska fixa allt till en skepsis för det mesta som behöver elektricitet.

Vad alla är överens om är att digitaliseringen är ett paradigmshifte för hela samhället. Vi kan inte ordna utbilningen på samma sätt som den ordnades under industrialliseringen. Den stora frågan är hur den ska ordnas och vilka kompetenser och färdigheter krävs I framtiden. Det intressanta är att det inte talats så mycket om vilka digitala verktyg som kan användas I klassrummen utan mera på hur hela utbildningar bör ändras för att möta dagens behov.

Hur och vart är vi då på väg? För att få en överblick över utvecklingen som skett och sker talade professor Gilly Salmon om “Education 1.0 to 3.0“. Hon visade hur undervisningen, och alla delar som hör till den, förändrats genom tiden. Exempelvis  utbildade man sig förr till ett yrke som I stort höll livet ut. Idag är man tvungen att ta I beaktande att man antagligen inte kommer att hålla sig inom ett och samma yrke livet ut. Så utbildningen bör anpassas efter det.

Education 1.0 to 3.0 - Gilly Salmon - http://www.gillysalmon.com/uploads/5/0/1/3/50133443/education_1-0_to_3-_0.pdf

Education 1.0 to 3.0 – Gilly Salmon – http://www.gillysalmon.com/uploads/5/0/1/3/50133443/education_1-0_to_3-_0.pdf

 

Ersätter IA lärarna i framtiden?

Eftersom artificiell intelligens (AI) är på tapeten så handlade en av paneldiskussionerna om huruvida vi i framtiden ersätter lärare med AI. De som talade för frågade varför vi tror att AI ska ersätta alla andra jobb men inte utbildningen. Dessutom frågade man sig varför AI inte skulle ersätta lärarna om det visar sig att AI gör ett bättre jobb.

De som talade mot menade att individen och samhället är så komplext att det inte går att skapa algoritmer som kan kontrollera detta. Andrew Keen (författare till boken The Internet is not the answer) menar även att datorer varken har handlingsfrihet, mål eller värderingar och bör således inte ersätta lärarna. Själv är jag övertygad om att vi behöver kompetenta lärare även i framtiden, AI kan i bästa fall bli ett effektivt verktyg de använder. Men jag antar att framtidens lärare måste ha en mycket bredare kunskap eller att de har en kompetens att samarbeta med varandra över gränserna och dela med sig av sitt kunnande.

Jag hittade bara ett företag som sa sig utnyttja AI i sitt verktyg. Verktyget användes för att se om studenternas arbeten var skrivna av dem själva eller inte, d.v.s. en lite mer utvecklad plagiatkontroll. Frågan är då om det är till sådant man vill använda AI till?

 

“We will survive because of the teacher, if not the teachers have failed and we are slaves under the machines.” – Andrew Keen, OEB 2016

OEB 2016