Cooperation, Projects

What’s up med Expedition Arcada?

December 5, 2014

+5

Visste du att över 90 intresserade studenter lämnat in sina ansökningar till att delta i Expedition Arcada 2015!? Vilket stort intresse och så roligt att så gott som alla utbildningar på högskolan finns representerade bland de sökande. Våra intervjuare – expeditionsledare Pata, kulturproducent Nina Rikberg och sociala området-student Vilma Pikkarainen – står sannerligen inför lite av en (positiv) utmaning…

Alla sorters expertis och kompetenser behövs för en framgångsrik expedition. Så även om du inte deltagit i intervjuerna kan du medverka i expeditionen inom ramen för en kurs, ett arbete du ska göra eller genom en strålande idé som du vill dela med dig av. Tveka inte att ta kontakt med Pata (pata@pata.fi) eller Mervi Hernberg (mervi.hernberg@arcada.fi)!

Expeditionen är en lärandeprocess som ger eko såväl mellan bergsväggarna i franska la Grave som här hemma i Finland. Vi lär av varandra samtidigt som vi sätter Arcada på kartan!

Är det här första gången du hör talas om expeditionen? Du hittar mer information och inspiration i vårt första blogginlägg.