Education, Projects
  • Ett ordnat kaos. Medieproduktion var ett viktigt inslag under expeditionen.

  • Ett kvällsmöte under expeditionen där morgondagens program gås igenom.

  • Säkerheten var a och o under äventyret. Bl.a. fick samtliga deltagare fräscha upp sina första hjälpen-kunskaper.

  • Mot toppen. Rullstolsburne äventyraren Aron Anderson och expeditionsledare Pata Degerman påbörjar sin klättring.

  • Två nätter tillbringades på 150 respektive 250 meters höjd över baslägret.

  • På egen hand. Aron, Pata och säkerhetsexpert Rauno Arasola hade ingen hjälp av de säkerhets- och filmteam som fanns på väggen vad gällde att föra med sig sina över 100 kilo utrustning och proviant upp längs väggen.

Expedition Arcada – ett nytt sätt att lära

May 28, 2015

+2

Ingenting är omöjligt! Det var utgångspunkten för det ambitiösa lärandeprojektet Expedition Arcada som i maj 2015 kulminerade i en klättringsexpedition i de franska Alperna. Det nyskapande projektet, som tog fasta på allas likvärdiga deltagande i samhället, engagerade 45 studenter i högskolan under ett halvt års tid. Expeditionen nådde sin höjdpunkt då äventyraren och den rullstolsburne atleten Aron Anderson tillsammans med äventyraren och expeditionsledaren Pata Degerman nådde toppen av den 300 meter höga spikraka bergsväggen La Via Ferrata d’Arsine i La Grave. Klättringen varade tre dagar och klättrarna sov två nätter i ett hängtält fäst på bergsväggen. Projektet planerades och förverkligades av studenter under ledning av högskolans experter och Pata Degerman.

Expeditionen är det första tvärvetenskapliga projektet på Arcada som engagerat studenter från samtliga utbildningar och så väl planeringen och genomförandet som efterarbetet kring expeditionen har varit en integrerad del i undervisningen.

– Den kanske största lärdomen av det här projektet är att om vi studenter ges stort ansvar, så tar vi också stort ansvar, säger Christoffer Ericsson som studerar avancerad klinisk vård och var med i första hjälp- och säkerhetsteamet under expeditionen. Det var tydligt, både för min egen del och för alla andra som deltog, hur motivationen var på topp att göra sitt allra yttersta och lite mer därtill för att sköta de uppgifter vi tagit oss an.

Projektet har översatt teori i praktiska färdigheter och studenternas företagsamhet har satts på prov. Utöver att de har fördjupat sina egna kunskaper och fått nya kompetenser har försåelsen och respekten för varandras kunskap och kompetenser ökat avsevärt under projektets gång. De har även skaffat sig värdefull erfarenhet och arbetslivserfarenhet tack vare ett nära samarbete med de samarbetspartners och sponsorer vars stöd gjorde expeditionen möjlig.

– Samtidigt som studenterna vuxit i sina yrkesroller har projektet varit en ovärderligt erfarenhet för högskolan i sig, säger Arcadas kommunikationsplanerare Fredrik Gjerde. Expeditionen har brutit ny mark på många sätt. Vi har t.ex. hittat nya sätt att arbeta över utbildningsgränserna och tillsammans med externa experter och samarbetspartners, vilket kommer att gynna så väl kommande expeditioner som Arcadas verksamhet i stort.

Högskolans entusiastiska studenter klättrade och dokumenterade hela projektet. Under tiden då klättringen pågick skötte de övriga expeditionsmedlemmarna stödfunktioner på baslägret, allt från matlagning, första hjälp och säkerhet till bevakning av expeditionen för traditionell och social media. Studenterna är nu sysselsatta med att bl.a. producera två dokumentärfilmer, en bok och en expeditionsgala på högskolan.

Läs, se och lyssna!

Under resans gång har studenterna själva producerat mängder med materialet om expeditionen och äventyret har också bevakats flitigt i så väl tidningar, radio som tv.

Bl.a. skapade Hbl.fi en temasajt kring expeditionen där deras tidnings- och webbartiklar kring expeditionen samlades. Materialet publicerades även i Västra Nyland och Östnyland.

Tempot var högt vad gällde att producera filmklipp från expeditionen. Du kan bl.a. se filmen som presenterade expeditionen inför avresan och återuppleva miniexpeditionen då Pata Degerman tillbringade natten på köpcentret Forums vägg för att öva inför Frankrikeresan. Se förtruppens nedresa till La Grave (som minsann var ett äventyr i sig), hur expeditionen anlände till basecamp, klättringsteamets första dag på väggen och när vi äntligen nådde toppen! Lär känna köksteamet, säkerhetsteamet, författaren och tjejerna bakom hemsidan. Missa inte heller expeditionens Mors dags-hälsning!

Här på bloggen Inside Arcada har studenterna berättat t.ex. logistiken bakom expeditionen, om känslan av att äntligen ge sig upp på bergsväggen, livet i baslägrettillvaron med begränsad tillgång till sociala medier och svaret på den kanske viktigaste frågan av dem alla – varför ansökte du till att delta i Expedition Arcada?

Radioteamet spelade in en rad underbara podcasts från expeditionen som du lyssnar på via Soundcloud (på finska).

Expeditionens hemsida fortsätter att uppdateras, bl.a. hittar du nu en lättöverskådlig timeline för äventyret.

Självklart hittar du även mängder med nytta och nöje på expeditionens Facebooksida, Twitter och Instagram.