Education

Varför väljer vi som vi gör?

November 6, 2017

+1

Tycker du om att klättra i berg eller njuter du mer av lugna skogspromenader?
Ser du matlagning som en konstform eller ett nödvändigt ont?

Aktivitet är ett välbekant begrepp för de flesta och något som alla kan relatera till.

Under grundkursens gång har vi blivit medvetna om hur oerhört komplext begrepp aktivitet verkligen är.  En del aktiviteter är nödvändiga för vår existens medan andra är mer lustfyllda. För en balanserad vardag krävs aktiviteter av olika slag, och vilka aktiviteter man väljer att engagera sig i beror till stor del på vilka behov man har och vad man är intresserad av. Att känna sig motiverad är en förutsättning för engagemang.

De val vi gör när det kommer till aktiviteter och vad vi väljer att fylla vår tid med påverkas av en mängd olika faktorer som på olika sätt formar vår vardag. Hit kan man räkna bl.a. sociala faktorer såsom familj och vänner, vilka våra ekonomiska möjligheter är och den omgivande kulturen och samhällets lagar och värderingar. Våra val av aktiviteter styrs också av våra målsättningar och vilka erfarenheter vi har från tidigare. Centralt för människor idag är tiden och hur man väljer att fördela den på olika aktiviteter. Man förväntas hinna med mer än vad tiden egentligen räcker till. Våra val påverkas också, såväl medvetet som omedvetet, av det starka inflytandet från media och rådande trender.

Vi hoppas att vi med vår text har kunnat öppna upp för olika sätt att se på och fundera över vad det är som får oss att välja och agera som vi gör.

Hej från Yasmine, Tilde och Annalena
ErgT17