Student Life

Vårens studiebesök

June 20, 2019

I period fyra hade vi två kurser som fokuserade på ergoterapiprocessen.  I den ena  kursen arbetade vi med tre olika casepersoner som alla led av olika neurologiska symtom med varierande diagnoser och händelser bakom sig.

Neurologisk rehabilitering är ett mångfacetterat område där ergoterapeuten kan ha mycket att ge! Tillsammans med det mångprofessionella teamet kan vi stöda personer som exempelvis har drabbats av stroke och lider bl.a. av neglect, hemiplegi eller olika processvårigheter som försvårar aktivitetsutförandet. Olika kommunikationssvårigheter, så som afasi, kan försvåra vardagen rejält och också det här har vi bekantat oss med.

Vår arbetsgrupp ville gärna diskutera vårt case med en ergoterapeut ute på fältet. Vi kontaktade ergoterapeut Maija Kallis vid Dals sjukhus neurologiska rehabiliteringsavdelning och blev bjudna in på studiebesök.  På avdelningen där Maija arbetar bekantade vi oss med roboten Armeo Spring som används vid rehabilitering av hand och arm. Vi diskuterade olika bedömningsinstrument som kunde vara lämpliga för en person som nyligen haft en stroke. Vi fick värdefull kunskap och en chans att bolla våra tankar kring arbetet. Maija hjälpte oss att se vad som är realistiskt att göra och förvänta sig med en person som har samma aktivitetsnedsättningar som vår caseperson. Vi är glada att vi hade möjligheten att besöka henne på Dals!