Student Life

Värdefulla aktiviteter och välmående

November 21, 2017

+1

Vi är tre studerande som studerar det spännande yrket ergoterapi på Yrkeshögskolan Arcada. Under grundkursen i ergoterapi har vi fördjupat oss i bland annat olika metoder att analysera vår egen aktivitet och dess värde för oss själva.  ValMo-modellen är ett redskap för aktivitetsbaserad ergoterapi som vi använt oss mycket av. Den är skapad i Lund under tidiga 1990-talet. ValMo-modellen analyserar aktivitetens värde i tre områden, även kallade för triader. De är indelade i aktivitetstriaden, värdetriaden och perspektivtriaden. Aktivitetstriaden analyserar samspelet mellan personen, hens aktivitet samt omgivningen hen är i. Värdetriaden är ytterligare indelad i konkret värde (t.ex. en produkt), sociosymboliskt värde (ex. traditioner) och självbelönande värde (ex. njutning för en själv).

Aktivitet är ett komplext ämne och kan granskas på otaliga sätt. Människan är ett social och aktiv varelse och behöver aktiviteter för att må bra på ett psykiskt, fysiskt och socialt plan. Då aktiviteten känns meningsfull för utföraren bidrar den till känsla av välmående, på samma sätt som brist på aktiviteter kan påverka hälsan på ett negativt sätt.

Att analysera aktiviteter är intressant och givande och bland annat detta utgör grunden för ergoterapi.

Aktiva hälsningar,

Sabina, Linda och Maria
ErgT17