Education, Student Life

Vad vill du bemästra eller bli mästaren på?

November 28, 2017

Vi drömmer alla om någonting.  Vi önskar kunna göra saker som ger glädje, njutning, nöje och att göra saker som känns meningsfulla för oss i den omgivning vi lever i. Vi vill känna oss kunniga, kompetenta och behärska våra vardagliga göromål.

Vi har alla saker som vi måste göra, saker som förväntas av oss och uppgifter som vi ska kunna klara självständigt eller bättre. Vi förväntas att kunna bemästra det vardagsliv vi lever i. Vi har alla också större eller mindre utmaningar. Vi kanske arbetar för mycket och tappar balansen mellan arbete och frihet, vi kanske blir sjuka och behöver söka hjälp… Ibland händer alltså något som ger oss en utmaning i att bemästra vårt dagliga liv. De kan vara tillfälliga eller mer bestående utmaningar i att utföra aktiviteter som är meningsfulla för oss. Utmaningar som hindrar oss att leva ut våra livsroller på det sätt som vi är vana vid.

Vad gör vi ergoterapeuter då?

Vi tror att alla personer vill vara aktiva, uppleva meningsfullhet och tillfredställelse i sin vardag.  Vi ergoterapeuter  ser på aktiviteterna i personens vardag. Vilka utmaningar och resurser som det finns, samt funderar på hur vi tillsammans med personen, genom aktivitet, kan hjälpa och stöda personen att anpassa sig och sina aktiviteter.

Vad vill Du bemästra eller bli mästaren på?

/Ergoterapistuderande Ida, Maria, Jessica & Pinja