Education

Vad gör ergoterapistuderade och vad lär de sig under utbildningen?

November 1, 2017

Ta en titt in på vår blogg för att få en inblick i vad som händer i de olika kurserna under terminen!

Från och med denna vecka och några veckor framåt kommer första årets studerande att beskriva vad de tagit till sig gällande aktivitet och dess betydelse för människan.

Sedan fortsätter andra årets studerande med att ge exempel på vad de lärt sig om hur människans aktiviteter påverkas av sjukdomar och skador. Utifrån detta beskriver de sedan  hur ergoterapeuten med sin professionella kunskap och kompetens kan vara delaktig i att återigen möjliggöra meningsfulla aktiviteter för dessa personer.

Sedan fortsätter serien med inlägg från studerande från årskurs tre. Nu växlar fokus från den enskilda individen till ett samhällsperspektiv där studerande fungerar som sociala entreprenörer. Studerande identifierar olika utsatta grupper i samhället som ligger i riskzon att inte ha samma möjligheter till meningsfulla aktiviteter som majoritetsbefolkningen.

Hoppas att detta väcker ditt intresse att följa med oss på en resa in i ergoterapins spännande värld!