Education, Student Life

Vad är viktigt just för dig ?

November 30, 2017

Livet ler och solen skiner! Eller hur?

Ibland är det just så och ibland är det helt något annat.

Vi går alla genom olika faser i livet och ibland uppstår det behov av stöd i vår vardag, på ett eller annat sätt. Något kanske händer och ditt sätt att utföra dina aktiviteter påverkas. Vi, ergoterapeuter, är intresserade av dina individuella behov för att utföra aktiviteter? Vad är viktigt just för dig?

Människan är aktiv av sin natur och vi ergoterapeuter utnyttjar denna aktivitet i vårt arbete. Vi tror på att meningsfull aktivitet är nyckeln till att må bra. Vi tror också på att man kan hitta lösningar till olika aktivitetsutmaningar och –problem, just genom aktivitet.

Vi funderar tillsammans med personen som är i behov av stöd, över vad problemet är och hur det påverkar aktivitetsutförandet. Sättet att ”handskas” med dessa problem, att hitta lösningar och arbeta mot målen, varierar mycket beroende på personens behov. Men, när vi tillsammans med klienten ser det egentliga problemet tydligt: Då är det dags för ”action” – aktivitet !

Vi studerar ergoterapi andra året och begreppen klient-eller personcentrering och mångprofessionellt samarbete kändes först bara som lösryckta och tråkiga ord – men de är centrala begrepp att förstå och tillämpa för att kunna göra ett värdefullt och meningsfullt arbete. Vi arbetar olika än läkare, fysioterapeuter eller psykologer, även om vi ofta arbetar i samma team. Vår expertis fokuserar på aktivitet och att anpassa den, i för personen meningsfulla vardagliga sysselsättningar. I samarbete med andra yrkesgrupper kan vi erbjuda både en helhetsmässig och individuell hjälp för personen.

Tillsammans med klienten, och med klienten i centret, jobbar vi för att möjliggöra en bättre vardag!

Ergoterapistuderande: Jaana, Sara, Marina och Martin