Education, Student Life

Vad är ergoterapi?

March 16, 2017

+2

Många gånger frågar människor i vår närhet vad en ergoterapeut egentligen gör. Vi kan konstatera att det finns inget enkelt svar men vi kan försöka förklara för er. Ergoterapi grundar sig i aktivitetsvetenskap vilket betyder att vi fokuserar på aktivitet i terapin som utförs tillsammans med klienten. Ergoterapeuten ser alla människor som aktiva individer oavsett funktionsvariation och att alla bör få samma möjlighet till aktivitet. Hur ser detta då ut i praktiken? Ergoterapeuten jobbar för att hitta olika lösningar tillsammans med klienten för att hen skall kunna utföra de aktiviteter som önskas för att kunna ha en så meningsfull vardag som klienten själv önskar. En ergoterapeut kan t.ex. jobba med allt från hjälpmedel, bostadsanpassningar och neurologiska problem.

Här kommer två konkreta exempel på hur ergoterapin kan se ut:

Exempel 1. Kalle är 6 år och har just börjat i förskolan. Efter två veckor märker personalen att Kalle har utmaningar med att färglägga och klippa, när han färglägger blir det svårt att hålla sig innanför figurens ramar och han har svårt att klippa ut figurer. Kalle vill ogärna färglägga och klippa, i pyssel situationer blir han ofta frustrerad. Ergoterapeuten kontaktas eftersom personalen upplever att Kalle har utmaningar i finmotoriska aktiviteter. Ergoterapeuten använder bedömningsinstrument för att kartlägga i vilket utvecklingsstadium Kalle befinner sig gällande finmotoriska färdigheter. Därefter formuleras mål tillsammans med klienten och olika finmotoriska aktiviteter påbörjas. Efter en tid utvärderas Kalles förmågor gällande finmotoriska aktiviteter och beroende på resultat fortsätter eller avslutas terapin.

Exempel 2. Agnes 53 år har haft schizofreni sedan 20 års ålder, Agnes har insikt i sin sjukdom och hon bor tillsammans med sin syster. Eftersom systern under en längre tid haft mera jobb så har Agnes på senaste tiden haft utmaningar att komma ut bland människor. Eftersom systern under hela Agnes liv haft en betydande roll som socialt stöd, har detta påverkat Agnes förmåga att vara socialt delaktig. En ergoterapeut kontaktas via deras vårdcentral och efter bedömning rekommenderas Agnes till en stödgrupp för schizofrena för att upprätthålla sociala kontakter och få en mer meningsfull vardag.

Hoppas att dessa exempel gav en mer konkret bild av vad ergoterapeuterna gör. Det är dock viktigt att komma ihåg att alla terapisituationer ser olika ut eftersom terapin alltid är individuell och utgår från klientens behov.

I nästa inlägg från ergoterapeuterna får ni en inblick i en lite mer annorlunda kurs som vi går.

Hälsningar,

Studenterna Rebecka, Jannike & Anna