Alumni, Education, Projects

Studiebesök till Förbundet Finlands Svenska Synskadade (FSS)

January 28, 2019

Under hösten 2018 pågick kursen Aktivitet och social innovation för studerande som går sitt tredje år på utbildningen. Några av målen i kursen vara att studerande skulle identifiera områden där ergoterapeuten kan skapa social nytta. Studerande skulle även identifiera riskgrupper i samhället samt skapa en idé för hur riskgruppens hälsa kan stödjas i vardagen. Här kommer ett inslag från en av grupperna.

Inom kursen aktivitet och social innovation skulle vi välja en grupp som på något vis är utsatta i samhället och sedan komma fram med en idé på hur vi kan främja hälsan för dessa personer. Vi valde personer med synnedsättning och kom i kontakt med Förbundet Finlands Svenska Synskadade (FSS) i Helsingfors. Den första kontakten skedde via e-mail och vi blev genast välkomna på studiebesök till dem. Under studiebesöket på deras huvudkontor i Helsingfors fick vi bland annat pröva på olika glasögon som gör att man kan uppleva hur det är att se världen med någon form av synnedsättning, t.ex. glaukom och diabetesretinopati. Vi fick även massor med information om vad förbundet gör för personer med synnedsättning och på vilket sätt de kan hjälpa personerna i sin vardag.

Vi fick även tillfälle att intervjua en person med synnedsättning om hur hon upplever sin vardag. Det som enligt henne är väldigt problematiskt är bland annat digitala tjänster, att förflytta sig till olika platser och att gå på olika typer av kulturella evenemang. Studiebesöket var väldigt lärorikt och gav oss ett helt nytt perspektiv på vardagen och på de saker som vi tar för givet.

Ergo 16