Education

Stöd för att våga komma tillbaka till samhället efter långvarigt missbruk

December 18, 2017

Vi, en grupp ergoterapeutstudenter, gjorde ett studiebesök till Brändö Stödhem där det bor 22 personer i åldern 18-30. Verksamhetens mål är att handleda personerna till myndigheter, hälsovårdstjänster och planera fortsatta åtgärder som t.ex. utbildning eller arbete. Även ADL-aktiviteter och meningsfulla fritidsaktiviteter kan utövas vid intresse och behov.

Vad kan ergoterapeuten erbjuda?

Ergoterapeuten kan ta ett aktivitetsvetenskapligt perspektiv och fundera på meningsfulla aktiviteter på individnivå. I detta fall handlar det om att skapa aktivitetsbalans och co-occupation eftersom största delen saknar sociala relationer. Det handlar även om att presentera aktivitetsmöjligheter som skulle vara mindre skadliga än de nuvarande aktiviteterna.

Vad har vi lärt oss?

Vi har kommit fram till att det är en stor utmaning att våga komma tillbaka till samhället. Missbruket hos en del personer kan ha rutinerats och hållit på i tiotals år. Det kan vara svårt att börja ändra på sina rutiner eftersom det kan begränsa det sociala umgänget (om det sociala umgänget består av andra i samma situation). Som ergoterapeuter måste vi även lägga mycket tyngd på individnivån istället för grupp/samhällsnivå. Inom detta område måste man börja arbeta “ruohonjuuritasolla” och inte försöka ta för stora framsteg för snabbt.

/Ida Edberg, Ronja Friman, Sophie Hellström, Daniel Bäckroos