Student Life

Simulering av gruppterapi

January 29, 2018

I fredags hade vi en annorlunda men rolig skoldag. Dagen gick ut på att vi i mindre grupper simulerat ergoterapi i tre olika gruppterapitillfällen. Vår fabricerade terapigrupp bestod av personer utan tidigare erfarenhet av gruppterapitillfällen. Alla personer i terapigruppen hade väldigt olika problematik av psykisk ohälsa. T.ex. personer med rädsla och ångest, personer med schizofreni och hallucinationer och personer som var omotiverade för terapi. Vi hade på förhand av lärarna fått veta vad terapigruppens målsättningar var och att vi inom gruppen skulle utse två gruppledare.

I den simulerade terapisessionen levde vi oss alla in i våra roller, och efter det reflekterade vi tillsammans med resten av klassen på hur gruppledarna och gruppen klarat av att nå målsättningarna.

Under denna dag lärde vi oss att alla grupper man kan komma ha i framtida yrket som ergoterapeut kan se väldigt olika ut, och man måste som ergoterapeut vara beredd på att allt kan ske. Vi fick en inblick i gruppterpi inom mentalvården. Det mest centrala vi lärde oss då vi även följde med de andra gruppernas simuleringar var, att man väldigt sällan kan förutspå vad som kommer att ske under ett grupptillfälle.

Ergoterapi, 2016