Student Life

Simulering av gruppterapi Del II

February 5, 2018

Att dra en terapeutisk grupp kan vara väldigt krävande och det är mycket man måste fokusera på under en väldigt kort tid. Alla grupper är olika och människorna som ingår i gruppen är alla individer och reagerar på olika sätt. När man drar en terapeutisk grupp är det viktigt att alltid hålla gruppens målsättningar i tanke. Under grupptillfället kan det komma fram både positiva och negativa tankar och som ledare får man vara bered på en massa olika reaktioner och känslor. Även negativa attityder kan leda till att man når de utsatta målen.

Ledarskap är något vi bör hantera i vårt framtida yrke, och detta har vi fått öva på i denna simulering. Vi har också fått reflektera över vårt eget agerande i relation till andra. Vi har lärt oss hur mycket gruppens medlemmar ledarskapet påverkar gruppkonstellationen, samt att vi bör ha fokus på gruppens målsättning oavsett vad som händer i gruppen. Vi har insett vikten av ett lugnt ledarskap för att se och höra vad som egentligen händer i gruppen.

Vi har också lärt och att det finns skillnad mellan aktivitets- och terapigrupper, där den senare fokuserar på ett syfte att uppnå målsättningen istället för görandet. Vi kan också konstatera att ”kaos” är ok, då en gruppsession inte alltid går som man planerat, man går enligt egen intuition och leder gruppen så gott som möjligt tillbaka till målsättningarna.

Detta var en praktisk övning som tedde sig som en ganska verklig situation. Under simuleringstillfället delades klassen in i grupper, där en del sitter i själva simuleringsrummet och resten följer med från skärmar i ett annat rum. Detta har varit ett nytt lärosätt för oss och vi har upplevt det som väldigt lärorikt, med massvis av erfarenhet. Det har även väckt mycket tankar om hur man ska hantera olika situationer. Vi tar med oss många olika upplevelser och insikter från denna dag och vi har fått reflektera över vad vi gjort och sett och använda våra tidigare kunskaper. Vi önskar att få ta del av mera praktiska övningar även i framtiden.

Utbildningen hölls i Arcadas PatientSäkerhets- och LäroCenter (APSLC).

Ergoterapi, 2016