Education, Student Life

Remember the good times

March 5, 2018

+1

I kursen ”Aktvitet och delaktighet i sen vuxenålder” för ergoterapeuter har vi behandlat vikten av meningsfulla aktiviteter och delaktighet för äldre. Vi har talat om hur man kan möjliggöra detta och vill lyfta fram ett exempel på hur man inom olika vårdanstalter m.h.a. musik skapa en känsla av meningsfullhet och delaktighet.

Videoklippet “A Mind Roused by Music” visar hur man med hjälp av musik kan väcka minne och känslor som personer med demens annars inte kommer ihåg eller känner. I klippet får man följa med Henry som har alzheimers och vanligen inte ens svarar på ja/nej frågor väckas till liv genom musiken. Musiken ska vara bekant för personen och gärna sådan som väcker minnen och känslor.

Genom att använda sig av noga utvald musik inom demensvården kan man ge ett mervärde åt både personal, anhöriga och själva personen som lider av demens. Det ger personal och anhöriga en möjlighet att kommunicera och vara i interaktion med den annars kanske passiva äldre. Samtidigt är det väldigt roligt för personen som lider av demens att kunna komma ihåg och leva sig in i något med hjälp av musiken.

Användning av musik gör den äldre mer delaktig då hen kan minnas och kanske berätta om sina minnen med hjälp av musiken. Musiken möjliggör också en slgas interaktion mellan personera och även mellan musiken och människan. Man kan upptäcka nya sidor av personer och möjliggöra något meningsfullt för personen som annars kanske är väldigt begränsad i sina aktiviteter p.g.a. sjukdomen.

Siri, Annette & Catrine

Källor:

https://www.youtube.com/watch?v=RcbddBfoaG4 “A Mind ROused by Music”, 2015

bildkälla:

https://www.saaca.org/musicmemory.html