Student Life

Praktikuppföljning Yrkespraktik 1 – Färdigheter

March 23, 2018

I ergoterapiutbildningen ingår även yrkespraktik, vilket betyder att vi då får praktisera våra kunskaper på olika ställen där ergoterapeuter jobbar. Det kan vara sjukhus, hälsocentraler, skolor eller andra ställen där ergoterapeuter arbetar.

Vi har nu gjort vår första långa yrkespraktik YP 1 där vi varit på platser såsom äldreboenden, sjukhus, dagenheter etc. Nedan kommer en sammanfattning av den uppföljning vi har efter varje yrkespraktik och som visar vilken kunskap, vilka färdigheter och vilken attityd som behövs för att kunna arbeta som ergoterapeut i ett visst sammanhang.

I klassen har vi varit på olika praktikplatser med olika målgrupper. Vissa har fått testa på att leda grupper, andra har arbetat mer individuellt med klienter. Platserna för praktikperioderna har också sett väldigt olika ut och kunnat vara allt från boende eller dagcentral till ett sjukhus eller en klients hem.

Gemansamt för de olika platserna är att vi har mött människor i deras vardag. Vi har fått arbeta på vårt bemötande och kan konstatera att det varierar mycket från person till person. Centralt är att läsa av kroppsspråk för att kunna gå vidare på rätt sätt. Även handledaren har fungerat som ett gott exempel och vi har fått mycket lärdom i att observera hen i bemötandet. Genom ett gott bemötande har vi kunnat arbeta på att skapa en god relation till de klienter vi jobbat med, baserat på tillit.

Vi har under kurserna i skolan läst mycket om att anpassa aktiviteter via aktivitetsanalys, men nu har vi fått pröva på det i praktiken. Ofta har det hänt att man planerat en aktivitet och sedan konstaterat att den inte fungerar i stunden, eller redan i tidigare skede, och då har vi fått tänka om helt och hållet. Detta har endast varit möjligt genom klientcentrering där vi fått utgå från vad klienten är bra på och vad hen är intresserad av. Genom detta har vi fått insyn i det ergoterapeutiska synsätt vi format i skolan.

/Ergoterapi2016