Student Life

Praktikuppföljning Yrkespraktik 1 – Attityder

March 27, 2018

I ergoterapiutbildningen ingår även yrkespraktik, vilket betyder att vi då får praktisera våra kunskaper på olika ställen där ergoterapeuter jobbar. Det kan vara sjukhus, hälsocentraler, skolor eller andra ställen där ergoterapeuter arbetar.

Vi har nu gjort vår första långa yrkespraktik YP 1 där vi varit på platser såsom äldreboenden, sjukhus, dagenheter etc. Nedan kommer en sammanfattning av den uppföljning vi har efter varje yrkespraktik och som visar vilken kunskap, vilka färdigheter och vilken attityd som behövs för att kunna arbeta som ergoterapeut i ett visst sammanhang.

Oavsett sina personliga värderingar behöver man granska sin attityd som professionell och hitta individuella sätt att handla. Starka förutfattade meningar kan begränsa inlärningen och delaktigheten under praktiken. De förväntas att studerande handlar inom vissa professionella ramar och förväntningar som existerar på praktikfältet. På praktikfältet är det viktigt att ha en öppen attityd för att kunna ta emot nya upplevelser och utmaningar. Lärarhandledaren har en viktig roll speciellt om handledningen ute på fältet fattas, detta kan vara avgörande för studerande att upprätthålla en positiv och öppen attityd. En öppen dörr, kan vara dörren för nya möjligheter och vackra vyer. Låt de fräscha vindarna blåsa in och ut!

/Ergoterapi2016