Education, Student Life

Ortos? Vad, Hur och till Vem?

December 1, 2017

På ergoterapiutbildningen får vi teoretisk kunskap och praktisk färdighet i otrostillverkning. En ortos kan även kallas handsskena om den är ett stöd specifikt för handen. En ortos kan skydda skadade leder eller exempelvis stöda en hand funktionellt för att hjälpa människor att återgå till det vardagliga livet.

En otros tillverkas individuellt, utgående från personens skada, behov och aktivitetsproblematik. För att kunna tillverka en bra ortos krävs kunskap om handens och armens anatomi och användning. Ortosmaterialet värms upp och formas enligt klientens hand i den ställning som gynnar den skada, funktions- eller aktivitetsnedsättning som klienten har.

Det finns olika material att använda beroende på vilken otros man vill tillverka och vilken funktion den ska ha. Skolan erbjuder oss ett stort urval material för att ge oss en helhetsbild av olika ortosmaterials egenskaper. I och med att vi själva får tillverka ortoser åt varandra, kan vi öva oss att arbeta klientcentrerat och för att få en bild av hur det är att jobba med människor.

Ergoterapistuderande Didric, Emmy, Ninni, Cindy