Alumni, Student Life

Nyutexaminerade ergoterapeuter

January 23, 2018

Fredagen den 19 januari var det igen dags för oss att lyckönska några av våra duktiga studerande som då utexaminerades från Arcadas Ergoterapi utbildning efter 3,5 års flitiga studier.

De kan nu starta en ny fas i livet med den nya titeln Ergoterapeut! Vi önskar dem alla lycka till i arbetslivet! Vi hoppas förstås att de i framtiden håller kvar kontakten med oss via Arcadas alumnverksamhet!

På bilden ses några av dem som hade möjlighet att närvara vid examensceremonin, från vänster sett:

Ergoterapeut Jannike Hänninen, Ergoterapeut Mandi Petrell, Ergoterapeut Malin Nyman, Ergoterapeut Denise Johansson, Ergoterapeut Miranda Lehikoinen, Ergoterapeut Rebecka Pyykkö och Ergoterapeut Anna-Karin Jutila

Lärarlaget i Ergoterapi