Education

Ny innovation kring genomförande av yrkespraktik!

January 12, 2018

Hej igen alla ivriga följare av vår blogg!

Nu är vi tillbaka efter juluppehållet med nya krafter! Tanken är att vi även under våren ska fortsätta att berätta lite om verksamheten inom vår utbildning.

Det första inlägget här handlar om ett nytt samarbetskoncept, som vi skapar med Företagsbyn i Esbo (www.foretagsbyn.fi) . Samarbetet började i höstas genom att vi fick kontakt med Företagsbyn tack vare Mervi Hernberg, enterpenörscoach på Arcada. Under mötet bestämdes att vi till våren 2018 ska erbjuda våra studerande att genomföra en praktik inom ett lite annat område än de traditionella praktikerna för ergoterapeuter. Detta som ett sätt att visa vår breda kompetens inom andra områden i samhället.

Den 12 januari fick vi besök av representanter för Företagsbyn, nämligen Heidi Enbacka (till höger på bilden) och Maija Silvo (till vänster på bilden). De berättade om Företagsbyn och om den kommande praktiken, som några av ergoterapistuderande ska genomföra hos dem i vår.

Deras koncept passar ergoterapin som handen i handsken! Det går ut på att stödja och lära unga personer i 12-årsåldern att förvärva kunskaper om vilka färdigheter som behövs för att kunna bygga upp en fungerade vardag sedan när man blir självständig. Det handlar om att kunna söka ett arbete, att kunna sköta sin ekonomi samt att veta varför man betalar skatt. Studerande får möjlighet att fördjupa flera av sina kompetenser, bl.a. handledningskompetens och kompetens i hur man arbetar förebyggande för att förhindra marginalisering bland ungdomar. Studerande kommer även att kunna fördjupa sin kompetens kring hur man skapar miljöer som följer principerna för Universell design (UD) som ett led i att öka möjligheterna till inklusion i samhället för alla i samband med dessa lärande miljöer.

Det ska bli spännande att följa deras färd in i detta nya koncept inom ergoterapi!

H: Tove & Annikki