Student Life

“Man är gammal när man känner sig gammal” – intervju med äldre personer

November 28, 2018

“Man är gammal när man känner sig gammal” -morfar, 76 år

I kursen aktivitet och delaktighet i sen vuxenålder har vi tredje årets studerande fått möjlighet att intervjua äldre personer i vår omgivning.

Som yngre är det lätt att anta saker om äldre och man kan tro sig veta vad de kommer att svara och vad det är de värdesätter. Vi hade fel. De personer vi intervjuat uttryckte värderingar och åsikter vi inte kunnat föreställa oss. Många var fortfarande väldigt aktiva och deltog i väldigt varierande aktiviteter, vissa i grupp och andra mer individuellt eller med familj. Många var positivt inställda till åldrandet och såg inte det som ett problem. Vi kan se att känslan av att vara gammal inte är kopplat till kronologisk ålder utan mer till den egna inställningen till livet.

De flesta värdesatte att bo hemma och få hjälp där samt att vara nära familj och anhöriga. Viktigt var att själv få välja hur mycket hjälp man behöver och vilken hjälp. Då gällde det inte enbart hjälp i vårdfrågor utan också skötsel av hem, teknologi, trädgård eller kanske städning. Trots att man vill ha hjälp med annat än vård var hälsan ändå det som de flesta värderade högst och ansåg vara viktigast.

Ergoterapi16 & 17