Education, Projects

Learning by doing

April 3, 2018

I kursen Entreprenörskap, aktivitet och samhället har vi haft som uppgift att både planera och genomföra ett projekt tillsammans med valfri uppdragsgivare. Vi har fått planera precis allting från att hitta på en idé till att ta kontakt med platsen och genomföra. Själva tanken bakom projektet som helhet var att fungera som entreprenörer och pitcha vår idé till den organisation vi är intresserade av.  Vi har också fått inblick i hur kunden kan tänka och hur man kan göra en tjänst attraktiv och passande för kunden. De nya begreppen som t.ex. customer journey, har vi fått i uppgift att implemetera i våra projektrapporter, vilket har varit lärorikt. Med andra ord är kursen en hands-on kurs och vi har verkligen fått lära oss genom att göra.

Vi har allt efter att vi lärt oss mer om företagsvärlden planerat ett projekt och dokumenterat allt som vi lärt oss i en projektrapport. Bland annat har vi gjort en projektplan, en customer journey map och benchmarking. Dessa olika begrepp har vi alltså fått lära oss genom att implementera dem i vårt eget projekt. När vi planerat allting är det dags att genomföra själva projektet, alltså verkligen learning by doing på hög nivå!

Vi vill kort berätta om några projekt från klassen. Som ni kanske tidigare läst i vår blogg är musik ett viktigt och underskattat verktyg inom äldrevården. Därför hade en grupp valt att i projekt presentera musikens möjligheter och positiva inverkan på hälsan och delaktigheten för äldre med minnesproblematik. Detta görs i form av en ”workshop” med äldre som ännu bor hemma och deras närstående. Gruppen kommer att hålla ett kort infotillfälle och sedan får de äldre prova på själva metoden att lyssna på musik för att väcka minnen. Musiken som spelas upp ska vara sådan som personerna lyssnat på tidigare i livet och ska därför få dem att komma ihåg. Förhoppningen är att kunderna tar till sej denna information och eventuellt fortsätter med detta även hemma!

En annan grupp hade som målgrupp barn, där det ordnades en aktivitetsdag på en skola för barn med funktionsnedsättningar. Aktivitetsdagen bestod av en hinderbana med olika typer av punkter för att b.la. öva motoriska färdigheter och sensoriska förmågor. En aktivitetsdag ordnades också av en annan grupp i klassen, men den här gången på ett äldreboende. Projektet där innehöll olika workshops med sinnen i fokus.

Genom dessa projekt har vi också insett hur praktiskt utförande ger oss ny kunskap och erfarenhet, för vår del speciellt hur det är att arbeta med olika typer av människor. Vi tar också med oss ny kunskap från företagsekonomin som vi helt säkert kommer ha nytta av också ute på fältet då vi planerar verksamhet eller liknande.

Annette, Catrine & Siri
Sophie & Evelina

Ergoterapi2015

(Bildkälla: https://utforskasinnet.se/musik-vacker-gamla-minnen/)