Education, Entrepreneurship

Innovativt entreprenörskap inom ergoterapi

March 30, 2017

Vi tredje årets ergoterapistuderande hade den inspirerande möjligheten att bekanta oss med marknadsföring och entreprenörskap, i samband med kursen Entreprenörskap, aktivitet och samhälle. Mervi Hernberg handledde oss att se på ergoterapi som en tjänst bland andra konkurrenter, och hur man kan kombinera digitalisering med ergoterapi. Som samarbetspartner i denna kurs fungerade Hanna Räike från Helsingfors Ergoterapi Ab. Hon hade som önskemål att vi studerande kunde komma med nya och fräscha idéer kring hur man kan använda digitala tjänster inom Helsingfors Ergoterapi Ab. I slutet av kursen pitchade vi gruppvis dessa idéer för henne.

I själva kursen fick vi bland annat bekanta oss med nya begrepp så som benchmarking, tjänstedesign, consumer insight och costumer value. Vi märkte samtidigt att många av de begreppen vi lärde oss även går att koppla ihop med ergoterapi och ergoterapiprocessen. Under kursen hade vi också ett diskussionsforum med olika teman, som stödde vår process i att skriva en marknadsrapport. Marknadsrapporten var till för att kartlägga Helsingfors Ergoterapi Ab’s behov och förbättringsmöjligheter inom deras digitala tjänster.

Vi fick även fina möjligheten att åka på två lärorika studiebesök under kursens gång. Första var till den framgångsrika marknadsföringsbyrån Dagmar, som är på toppen i sin bransch. Där fick vi en inblick i hur de arbetar med marknadsföring tillsammans med olika företag. Senare åkte vi till hela folkets älskade Fazer, där de berättade åt oss om hur de använder sig av innovativa lösningar i sociala medier för att marknadsföra deras företag och produkter.

Vi är väldigt tacksamma över denna möjlighet att få arbeta tillsammans med Mervi och Hanna, samt att vi fick besöka Dagmar och Fazer. Vi har lärt oss mycket kring hur företag fungerar, och hur man kan på effektiva sätt marknadsföra sin tjänst. Detta var en väldigt givande och viktig kurs för oss, och vi kommer att ha stor nytta av i vårt kommande yrke som ergoterapeuter!

Hälsningar,
/Charlotta och Miranda