Education, Student Life

Ett meningsfullt åldrande för alla – Seniordag på Kårkulla

March 5, 2018

Vi fick möjlighet att göra vår examination i kursen “Aktivitet och delaktighet i sen vuxen ålder” som en praktisk examination. Detta i form av att ordna en inspirationsdag/ seniordag med föreläsning för personal på förmiddagen, följd av workhops för både personal och brukare på eftermiddagen. I Kårkullas serviceboenden bor personer med olika sorts funktionsvariationer (fysiska och/eller kognitiva). Dessa personer är ofta beroende av personalens engagemang och stöd.

Som ergoterapeuter ville vi sätta fokus på att handleda personalen att tänka personcentrerat i sitt arbete samt att inspirera till nya aktiviteter brukarna kan delta i. Dagen blir lätt lång och sysslolös när man är äldre!

Föreläsningen behandlade följande teman: Att åldras med funktionsvariation, Betydelsen av att värna om den psykiska hälsan och Personcentrerat arbete.

Efter föreläsningen höll vi tre  workshops, Massage, Wii-spel och iPads samt Polaroidfotografering och kollage, där brukare och personal tillsammans deltog så att alla provade på alla aktiviteter.

Massage, Rekvisita: massagebollar, robotkatter och doftpåsar

Workshopen var en succé! Den lugna atmosfären lockade till diskussion och alla klarade av att massera sina händer med bollarna. Doftpåsarna väckte intresse och många diskuterade flitigt vad påsarna innehöll! Robotkatterna var vi själva skeptiska mot men tji fick vi! De var förvånansvärt meditativt och lugnande.

Wii-spel och iPads, Rekvisita: Wii-spel med bowling, iPads med spel såsom memory, pussel och ljudböcker.

Många av brukarna var bekanta med paddan, men personalen inspirerades att använda den mer aktivt! Wii-spelet gjorde många nyfikna och de hejade ivrigt på varandra. En brukare som inte vanligtvis är glad lyste upp! Negativt är att konsolerna var för känsliga och komplicerade att använda, mycket hjälp av personalen behövdes.

Självporträtt med polaroid och kollage, Rekvisita: Polaroid kamera, A3 färgade papper, färdigt urklippta bilder från tidningar, lim och lite annat smått och gott.

Workshopen gick ut på att skapa ett självporträtt i form av ett kollage, man fick välja bland färdigt utklippta bilder samt ta ett foto med polaroid kameran. Alla ville bli fotade (alternativet var att själv fota något) och alla tyckte om att få klistra bilder runtom sitt foto. Färdigt klippta bilder och ett väl förberett program gav utrymme för lugn och fokus på själva skapandet. Material för personer med begränsad syn skulle ha behövts.

Som studerande var vi mycket nöjda med dagen! Feedback från både brukare och personalen var positiv och vi gick alla hem fyllda med inspiration!

Vi hoppas på mera samarbete i samma anda! <3

Emma, Andrea, Sini