Projects

Ergoterapistudier med skönlitteratur

October 9, 2017

+1

Under hösten har jag deltagit i en kurs med ett (för mig) helt nytt koncept, och ett nytt sätt att arbeta och studera. Det handlar om kursen “Skönlitteratur – en väg till ökad människokännedom” – och jag har upplevt det som givande. Klart det är mycket att läsa och vissa texter är svårare än andra, men alla böcker och texter har ändå bidragit med något nytt och någon ny kunskap.

Efter varje bok eller text vi har läst så har vi haft gruppträffar där vi diskuterat böckerna och de ämnen de behandlar. Dessa diskussioner har varit lärorika, i och med att man fått veta hur andra förstått och tolkat texten och på detta sätt lär man sig själv nya sätt att tänka och förstå.
De böcker och den litteratur som jag känner att jag haft mest nytta av i kursen är de texter, där man får lära sig om hur världen för en sjuk person ser ut. T.ex. ”Kroppen min” eller ”Chocken efter fallet” är sådana böcker. Dessa har gett mig en bra och djup insikt i hur det är att leva med cancer diagnos eller med psykisk ohälsa. Jag har fått en bra syn på symptom, känslor och behandlingar. Men mest av allt ar jag lärt mig om hur vardagen förändras, personen förändras, känslorna svallar och hur livet förändras helt enkelt.

Jag kan nog tycka att jag kommer att ha nytta av en stor del av dessa texter och deras innehåll, i framtiden. Jag känner att jag kommer ha en djupare förståelse för mina klienter och ha en annan sorts bild av vad hen går igenom. Den har gett mig nya synvinklar och ett bättre sätt att förstå.
En bra, annorlunda och givande kurs, med ett helt nytt koncept!

Ronja Väisänen/ ergoterapistuderande