Education

Ergoterapistuderande tycker till

November 13, 2017

Inom ergoterapiutbildningsprogrammet är vi mycket måna om att upprätthålla en god dialog mellan studeranden och lärare. Vi strävar till att tröskeln skall vara så låg som möjligt för studeranden att ta kontakt och vi utvärderar kontinuerligt upplägget av utbildningsprogrammet och innehållet bl.a. via studenternas kursutvärderingar efter varje avslutad kurs. Förutom detta ordnas det varje höst ett tillfälle vi kallar studentdialog. Lärarna tillsammans med två deltagare från varje årskurs fungerar som årskursens språkrör och sitter i den så kallad innerringen. Språkrören för ordet för sin årskurs och hämtar fram de åsikter som gruppen har. I den yttre ringen sitter sedan övriga studeranden från utbildningen, redo att förtydliga eller föra fram sina åsikter.

Studentdialogen är en del av kvalitetsarbetet inom utbildningsprogrammet. Via studentdialogen önskar vi fånga upp de åsikter som studerande hämtar fram om studieplanen och studierna som helhet. Efter höstens dialog kan vi konstatera att stämningen i grupperna är bra, lagom stora så att alla känner varandra. Kurserna inom ergoterapin känns bra och logiska, fastän en aning krävande. Undervisningen är mångsidig med flerformsundervisning som exempelvis föreläsningar varvade med studiebesök, workshops och andra praktiska inslag. Även de internationella veckorna har upplevts som intensiva men roliga. Studerande upplevde också att handledningen fungerar bra, det är lågtröskel att ta kontakt och lärarna är lättillgängliga. Ett utvecklingsförslag som hämtades fram var att de olika årskurserna skulle ha mera kontakt sinsemellan, dels som stöd i studierna men även för gemenskapen. Studerandena beslöt därför att skapa en gemensam Facebook grupp.

/Lärarlaget i ergoterapi