Education

Ergoterapi på barnhem – vadå??

December 11, 2017

Till studierna i ergoterapi hör en kurs om aktivitet (som är vårt “huvudämne”) och social innovation. Den här kursen är inte en “typisk” ergo-kurs utan vi har fått tänka lite utanför lådan och ta vår kunskap till en ny nivå, nämligen samhällsnivån istället för att vara personfokuserade. Under kursens gång har vi funderat på socialt entreprenörskap och social nytta ur ett ergoterapiperspektiv, det har varit både utmanade och roligt att få se nya sidor av sitt egna arbetsfält!

En av uppgifterna i kursen var att göra ett studiebesök till en verksamhet där “socialt arbete pågår eller en verksamhet som är skapad i samhället med anledning av identifierade behov hos en riskgrupp”. Vår grupp valde då att besöka ett specialbarnhem där det bor barn i åldern 7- 18 med psykiska problem.

När vi förberedde oss för besöket hade vi fått instruktioner att förankra vår intervju i PEOP (som är en modell inom ergoterapi. Person, environment, occupation, participation). Vi valde att fokusera på möjligheterna till meningsfulla aktiviteter på barnhemmet och omgivningens inverkan på barnens psykiska välmående.

Vi hade turen att få intervjua både barnen och personalen som verkligen var värdefullt. Vi fick också se några av barnens egna rum.

Efter studiebesöket kom vi fram till att en ergoterapeut skulle kunna bidra med följande saker på barnhemmet:

  • Fokusera på meningsfulla aktiviteter och möjliggöra dem för barnen
  • Finnas som stöd för barnen och deras självständighet
  • Vara en expert på omgivningens inverkan på välbefinnandet och planera en stödande miljö för barnen
  • Handleda personalen i hur de kan tänka utifrån ett aktivitetsperspektiv

/Cathrine, Siri & Annette