Student Life

Ergoterapi meets Företagsekonomi

March 29, 2018

Under perioden januari-april 2018 har kursen Entreprenörskap, aktivitet och samhälle pågått för oss tredje årets studerande. Som namnet på kursen säger, så har vi under kursens gång fått bekanta oss med olika begrepp och metoder inom företagsekonomin, detta i kombination med ergoterapins kunskapsområde. Alla företagsekonomiska begrepp har varit nya för oss och vi har lärt oss från början till slut hur man ska gå tillväga för att genomföra ett projekt/skapa en tjänst. Denna process har många olika steg. Allt börjar från att komma på en lönsam idé och sedan finslipa den i flera olika etapper. Tjänstedesign, tjänstestig och dess kontaktpunkter samt Customer Journey Map är begrepp och metoder vi använt oss extra mycket av.

Kursen har varit mycket värdefull och intressant eftersom ergoterapin är ett växande yrkesområde och vi behövs allt mera, även ute samhället. Ergoterapin är ett brett område och vi behöver kunna marknadsföra oss själva och vårt kunnande åt arbetsgivarna. För många är ergoterapin också obekant så organisationer inte kanske inte alltid medvetna om att de skulle gynnas av en ergoterapeuts expertis.

Bilden i detta blogginlägg visar hur hur roligt vi haft under denna kurs 🙂

/Ergoterapi2015