Education

Ergoterapi för barn

May 2, 2018

Ergoterapi för barn kan se väldigt olika ut beroende på hurdan problematik barnet har. Det som dock oftast är en gemensam faktor är leken, genom leken utvecklas barnet på många olika områden och detta blir centralt för hur ergoterapiprocessen byggs upp. När man som ergoterapeut arbetar med barn innebär det även att man arbetar tillsammans med barnets föräldrar och med dagvårdspersonalen och skolpersonalen.

I denna barnkurs arbetar vi med ett case exempel där en 8 årig pojke har försenad motorisk utveckling som beror på en cykelolycka i 3 års åldern. Han föll med cykeln och det orsakade en skallfraktur i huvudet. Cirka 3 månader efter olyckan lärde han sig gå igen. Balanssinnet påverkades starkt. Ergoterapeuten bedömer vilka områden som han har svårigheter i, genom intervju av föräldrar och skolpersonal/dagispersonal, olika bedömningsinstrument och observation av hur barnet fungerar i sin vardag. Sedan övar man på olika färdigheter genom lek och annat som barnet tycker om att göra. Till exempel att gunga, olika redskapsbanor, pyssel, spel och andra lekar som inspirerar barnet. Det är tacksamt att arbeta genom lek eftersom barnet inte märker att hen övar på olika färdigheter men trots detta kan göra stora framsteg som även syns på andra ställen där barnet till exempel behöver kunna koncentrera sig, klä på sig, tvätta sig och pyssla.

/Ergo16