Student Life

En fest för våren

May 25, 2018

Ett gäng ivriga ergoterapistuderande fick som uppgift inom kursen Omgivning och delaktighet att arrangera en vårfest för en skara skönsjungande äldre personer. Festen ägde rum på en av Folkhälsans enheter för äldre, på veterandagen.

Vi ville arrangera en fest som så många som möjligt kunde ta del av och känna sig delaktiga i och därför valde vi att ha ett varierat program. Det bjöds på allt från körsång till improvisation av ”Traktor Alban” sången och ett enmans sånguppträdande ackompanjerat av en ukulele. En aspekt som vi också skulle ta i beaktande då vi planerade festen var omgivningen och hur vi på bästa sätt skulle kunna ordna den så att den främjar delaktighet hos deltagarna.

Under planeringsfasen har vi brainstormat kring många olika idéer, vi har fått skala bort och vi har fått lägga till. Sådär som den kreativa skapandeprocessen brukar se ut.

Hela festplaneringsprocessen började med att vi delade ut olika ansvarsområden. Som ansvarsområden hade vi bland annat pysselgrupp, programplaneringsgrupp, konferencierer, festtalsskrivare och projektledare. Före festen bestämde pysselgruppen en träff med några av de äldre på Blomsterfonden under vilken de fick möjligheten att pyssla tillsammans och på så sätt bidra med dekorationer till själva festen.

Ingen fest utan fika. Under programmets gång bjöds det på kaffe och munk. Tillsammans med festdeltagarna sjöng vi flera allsånger och deltagarna fick komma med egna önskemål från ett allsångshäfte som vi hade lagat. Bl.a. ”Vem kan segla förutan vind”, ”Vårvindar friska” och avslutningsvis ”Den blomstertid nu kommer” var några av de sånger som sjöngs.

Responsen vi fick efter att festen var slut, av både festdeltagare och personal, var mycket positiv. Vi är väldigt glada över att vi fick möjligheten att få vara med och sprida lite vårkänslor och glädje.

Ergoterapi2017