Education

Delaktighet – lättare än du tror

November 6, 2017

+1

Att känna delaktighet i sammanhang som man själv väljer är viktigt för välmående. Delaktighet betyder att du engagerar dig i aktiviteter med andra människor och får en känsla av att höra hemma där. För att vara en del av gruppen bör du vara beredd på att dela med dig av dig själv och att lyssna på andra.

Alla har rätt att själv besluta vad man deltar i. Någon utomstående kan inte bestämma var och när du känner dig delaktig. För att kunna delta måste det finnas möjlighet och tillgänglighet till deltagande. Samspel mellan individ och miljö är en förutsättning för delaktighet.

Du har också rätt att välja att inte engagera dig i en aktivitet. Kom ihåg, ta ansvar för din egen delaktighet!

H. Ergodamerna
ErgT17