Student Life

Dagen på stan ur ett universal design perspektiv

May 23, 2018

I kursen Omgivning och delaktighet ingår det en uppgift att granska den närliggande miljön, ur ett så kallat Universal Design perspektiv. Universal Design strävar efter att omgivningen, både den fysiska och virtuella, skall vara tillgänliga och användbara för alla personer, obeorende av funktionsförmåga. Studerandena hade i uppdrag att granska en social miljö, en fysisk miljö och en internetbaserad miljö.

Idag fick vi uppleva hur det känns att röra sig ute på stan med olika typer av funktionsvariationer. Vi hade nedsatt hörsel, synnedsättningar, behov av rullstol, rollator och kryckor samt problem med handmotorik. Idén var att pröva på att använda kollektivtrafik och använda olika servicetjänster. Vi testade även på hur användbara nätbankerna är.

Tre av oss hade olika former av synnedsättning som begränsade synfältet på olika sätt. Vi märkte att flera auditiva varningssignaler som planerats som hjälp för personer med synnedsättning, inte har tillräckligt hög volym eller inte spelas logiskt. Exempelvis vid övergångsställen och hissar. Ett begränsat synfält kan också orsaka farosituationer,då man har svårt att uppfatta hinder som placerats på en dålig plats.

Att vara rullstolsburen kräver styrka och tålamod. Att röra sig med kompis fungerar relativt smärtfritt men att vara ensam är krävande. Ojämnt underlag på gator med många nivåer, ramper och att komma in och ut ur kollektivtrafik kräver oftast hjälp. Att gå med kryckor kräver styrka och är långsamt. Man är tvungen att planera sin tidtabell och rutter för det är till exempel väldigt svårt att gå i trappor.

Det mest positiva var att människor vi stötte på var mycket villiga att erbjuda hjälp, och visade hänsyn för våra olika funktionsvariationer.

Ergoterapi2017