Education, Student Life

Case-studier

December 5, 2017

Har ni hört om case-studier? Om inte, här får ni höra lite om det nu!

Som ergoterapeutstuderande får vi möjlighet att arbeta med så kallade case-uppgifter i flera olika kurser. Detta för att vi skall kunna tillämpa vår kunskap i ett verkligt fall, samt för att förbereda oss för arbetslivet. Som ett exempel kan det vara en person som fått en stroke eller varit med om en arbetsolycka. Vår uppgift blir då att ”lösa” detta case-exempel genom  att tillämpa ergoterapiprocessen, med ett klient- eller personcentrerat förhållningssätt. Vi kan använda ergoterapeutiska metoder som till exempel bostadsanpassning eller tillhandhavande av hjälpmedel.

Vi får även hjälp av olika teoretiska praxismodeller, som blir  “våra glasögon”, för att förstå situationen och bygga upp terapin. Med hjälp av dessa case kan vi lättare klargöra för oss själva ergoterapeuten arbetsuppgifter, samt vår roll  under terapin. Genom att arbeta tillsammans med andra professioner lär vi oss även ett så kallat multiprofessionellt samarbete och får en större förståelse för situationen.

Genom case-studier får vi känna oss  som riktiga ergoterapeuter!

/Ergoterapistuderande: Ella, Cecilia, Sabina, Emelie & Julia