Student Life

Besök till Fazer Experience center

April 9, 2018

Vad kan en ergoterapeut göra på Fazer?

Vi fick möjligheten att besöka Fazers Experience Besökcentret i samband med kursen Entreprenörskap, aktivitet och samhälle. Det är kanske inte det första man tänker på då man börjar sina studier i ergoterapi, att man kommer att besöka en chokladfabrik.

Men visst kan man fråga sig hur en ergoterapeut kan använda sin kompetens på ett besök till Fazer, förutom att äta choklad förstås? Jo, därför att vi som ergoterapeuter kan bedöma bl.a. omgivningen och arbeta för att möjliggöra för alla att delta i aktiviteter som är meningsfulla och viktiga för just dem oberoende ålder, förmåga och förutsättningar.

Förstås gick vi inte bara runt och svävade på chokladmoln J Vi grundade oss i teori genom att följa de sju principerna i Universal Design, som används för att främja personers rätt till självständighet och delaktighet i vardagen, under vårt besök. Universal Design principer som vi hade i tankarna under Fazer besöket var: 1. Likvärdig användning. 2. Flexibilitet i användning 3. Enkel och intuitiv användning 4. Uppfattbar information 5. Tolerans för misstag 6. Låg fysisk ansträngning.

Besöket var väldigt givande och förutom att vi tyckte om informationen och historian kring Fazer, var det givande att fundera på olika områden gällande delaktighet. Tropiska växthuset var en inspirerande start på rundturen!

Tack för besöket Fazer!

Anna, Heljä & Sini
Ergoterapi2015