Education, Student Life

Besök till ergoterapimottagning

April 26, 2018

Den 6.4 besökte vi, ergoterapeut studerande från andra året, Terapeija i Esbo. Terapeija är ett terapicentrum som erbjuder ergoterapi, fysioterapi, talterapi och musikterapi, främst för barn. Där fick vi följa med ergoterapeut Henrika Backman som berättade om ergoterapi för barn.

Under förmiddagen gick vi igenom vanliga hjälpmedel för barn. Allt från sittkuddar för barn som har svårt med koncentrationen, till hjälpmedel då man gör mat, t.ex. special knivar, special saxar och special skärbräden. Efter kaffepausen gick vi ner till nedre våningen. Där vi fick ta del av olika bedömningsinstrument för barn. Ett av bedömningsinstrumenten kallas för M.fun som mäter b.l.a kognitiva färdigheter, som koncentration och perception samt fysiska färdigheter som koordinationsförmåga. Vi avslutade dagen i gymnastiksalen där vi i grupp fick skapa olika banor för barn med olika slags funktionsnedsättningar.

Vi som grupp var väldigt nöjda med besöket, vi lärde oss mycket om hur lek kan användas inom ergoterapi, vilka hjälpmedel som är användbara samt vilka bedömningsinstrument som kan vara aktuella då man jobbar som ergoterapeut med barn. Vi tyckte denna dag var mycket lärorik, och det var roligt och bra att få många praktiska exempel på hur ergoterapi för barn kan se ut.

/Ergo16 Frida Anthoni, Victoria Stude, Jeanette Bondestam och Martin Tuppurainen