Student Life

Behovet av Livsbalans

June 20, 2019

Livsbalans består av ett samspel mellan de aktiviteter vi gör, de människorelationer vi har, vår tidsanvändning och hurdan vår mentala och fysiska hälsa är (Wagman, 2012:48).  Vi behöver en balans inom de här fyra områden för att känna välmående och uppnå livsbalans. Vi tror dock att det finns en del utrymme för lite obalans under kortare perioder inom de olika delområdena utan att vår livsbalans rubbas väsentligt. Långa perioder av utmaningar inom ett område kommer att inverka negativt på livsbalansen.

Som en mental bild kan man se livsbalans lite som en underbar fantasimaskin med en massa kugghjul, rullande band, lampor och mojänger som puttrar på. Lite munter musik i bakgrunden med pysande och knackande. Det behövs en massa saker för att det skall stadigt puttra vidare, och ibland går någonting sönder men då tar en annan del av systemet över tills man kan fixa felet.

Det är viktigt att utgå från en persons egen uppfattning om vad som utgör en god livsbalans. Trots att de helheter som utgör livsbalans är de samma för alla, så är beståndsdelarna som helheterna formas av unika för var och en av oss. Någon behöver en massa vänner i sitt sociala umgänge medan annan har en handfull vänner. Vissa mår bäst då de jobbar långa dagar med ett arbete de brinner för och en annan satsar mera på sin fritid.

ErgoT17: Martina, Päivi och Annalena

KÄLLA

Wagman, P. 2012. Conceptualizing life balance from an empirical and occupational therapy perspective (PhD dissertation). School of Health Sciences, Jönköping University, Jönköping.