Student Life

Bedömning i ergoterapin

February 28, 2018

Varje person har ett eget sätt att utföra aktiviteter och var och en av oss har någon sorts funktionsvariation jämfört med den andra.

Ergoterapeuter måste ofta bedöma aktivitetsutförandet, t.ex. hur du klarar av att klä på dig en skjorta. Bedömning behövs så att vi tillsammans med personen som vi arbetar med, kan ställa meningsfulla mål och mera effektivt mäta resultaten. Bedömningen används också för att skapa riktlinjer för den terapi och behandlingsåtgärder som kommer att behövas. Det finns flera olika verktyg som kan användas som hjälp vid bedömningen, exempelvis GAS-skalan (Goal Attainment Scale).

Bedömning omfattar fyra steg; val av bedömningsmetod, genomförande, tolkning av bedömningsresultat och rapportering.

När man väljer bedömningsmetod är det bra att tänka på vad det är som man utvärderar, likaså vilken information man är ute efter samt hur mycket tid som finns till förfogande. Informationen kan samlas in på olika sätt, exempelvis genom en intervju, ett test eller genom att observera personen vid önskat tillfälle. Det är viktigt att ergoterapeuten håller en viss distans och håller fokusen på att uppmuntra personen istället för att hjälpa.

Tolkningen av resultaten sker olika beroende på vilken metod som har använts vid datainsamlingen. Vid kvalitativ tolkning har man en mera subjektiv vinkel och betonar personens egna upplevelser och känslor medan en kvantitativ tolkning har klara svar som baserar sig på färdiga frågeformulär.  Slutligen ska resultaten rapporteras, då sammanfattas de metoder som man har använt och beskriver situationen där bedömningen har skett.

/Ergoterapi17