Education, Projects, Research

Bedömning av barns lek i ergoterapi

May 3, 2018

Under andra året på ergoterapiutbildningen går man en kurs som handlar om barn och unga. Detta år har vi fått möjligheten att bekanta oss med bedömningsinstrumentet PAGS. PAGS mäter barns lekfärdigheter i grupp. Som ergoterapeuter lär vi oss lekens stora betydelse för barns utveckling! Därför blir detta instrument så relevant och intressant för oss.

Vi har fått lära oss om instrumentet teoretiskt men också fått en möjlighet att prova på det i praktiken, vilket är mycket lärorikt! Roligt att utbildningen implementerar nya möjligheter för studerande att faktiskt prova på instrumenten i praktiken eftersom tidigare års studeranden inte fått denna möjlighet!

Roligt att vi som studeranden får vara med och bidra till bedömningsinstrumentets utveckling! För tillfället provas en svensk översättning av instrumentet och vi får vara med och komma med förslag angående den nya versionen.

Sammanfattningsvis har vi fått möjligheten att både ta del av ett aktuellt bedömningsinstrument, bekanta oss med det teoretiskt, praktiskt och slutligen även utvärdera det!

Didric, Julia, Emelie och Ella

Källa till bilden: https://ralla.fi/index.php/sv/etusivu-se/services/ralla-handbockerna/

Publiceras med tillstånd från T. Lautamo