Education

Att cykla på en motorväg

November 13, 2017

+1

Vilka aktiviteter fungerar optimalt och vilka inte?

PEO-modellen (person, environment och occupation) är en modell som tar fram samspelet mellan personen, omgivningen och aktiviteten. Syftet med modellen är att teoretiskt och konkret få fram den träffpunkt som skapas av dessa tre komponenter, vilket i sin tur skapar ett aktivitetsutförande. Då alla tre komponenter överlappar varandra blir aktivitetsutförandet optimalt.

Ett exempel på PEO modellen: att cykla på en motorväg. Omgivningen i sig tillåter naturligtvis cykling men eftersom det är olagligt och farligt att cykla på en motorväg blir aktiviteten cykling inte möjlig i den här omgivningen. Detta betyder att omgivningskomponenten inte samspelar med komponenterna person och aktivitet. Med andra ord, omgivningen stöder inte aktiviteten. Ifall du däremot cyklar på en cykelväg och inte en motorväg,  överlappar alla komponenter i modellen varandra och ett aktivitetsutförande uppnås.

Veckans utmaning:

Välj en aktivitet du vanligen utför och fundera om den är optimal enligt PEO modellen?

-Katarina, Wilhelm och Filippa-

ErgT17