Education

Arbeta som ergoterapeut på fängelse?

December 19, 2017

Vi, en grupp ergoterapeutstudenter, valde att göra ett studiebesök på Helsingfors fängelse. Vi ville besöka ett mindre traditionellt ställe där ergoterapeutens arbete och kunskap kunde behövas. Fängelse är en miljö som man ofta ser i t.ex. filmer, men vi ville veta hur det fungerar i “verkligheten” och hur vårt arbete som ergoterapeut på ett fängelse skulle kunna se ut. Då vi skickade mejl till fängelset frågade vi oss om vi ens skulle få komma dit på besök, eftersom ett fängelse är ganska avgränsat. Vi blev förvånade då det visade sig att det inte var några problem alls att komma dit. De berättade under besöket att det finns en del verksamhet för interner där, men att en ergoterapeut skulle platsa bra där, även om de inte för tillfället hade någon anställd där. Vi funderade sedan på hur vi ska kunna främja välmående hos dessa personer efter att de avtjänat sitt straff och ska ut i sin egen vardag igen.

Vilka uppgifter skulle ergoterapeuten ha?

Arbetsuppgifter som en ergoterapeut på fängelse kunde ha är bl.a. att leda grupper med olika aktiviteter. Ergoterapeuten kan också vara med och stödja personen till att planera framtiden, dvs. vardagen efter fängelsetiden, men också under själva vistelsen där. Ergoterapeuten skulle ingå i ett multiprofessionellt team bestående av andra personalgrupper på fängelset. Av detta fick vi en idé att ergoterapin skulle kunna fortsätta efter fängelsevistelsen. Efter frigivningen får personerna inte ha någon kontakt med personalen på fängelset. Ergoterapeuten i öppenvården skulle kunna fungera som en  “personal training” för vardagen och handleda personen i hur de ska gå tillväga då de t.ex. söker jobb, bostad eller stöd från FPA.

Vad vi tog med oss från besöket?

Då vi först bestämde oss för att besöka fängelset visste vi inte riktigt vad vi kunde göra på fängelset – eller om vi faktiskt behövs där. Det var en bra känsla vi fick då det blev bekräftat att det behövs ergoterapeuter och det finns ett behov av ergoterapi där. Om man har hamnat i fängelse är risken stor att man hamnar dit igen. För att förhindra detta borde man se till att de får det stöd som behövs för att komma igång med sitt liv efter att de avtjänat sitt straff. Det är bättre både för personen som avtjänat sitt straff genom att de får ett tryggt och stadigt liv. Det är också bättre för samhället att personerna åter kan vara en del av samhället på lika villkor som alla andra.

/Andreas Höglund, Evelina Palmberg och Mirka Böhling

Källa:

Stadnyk, Robin L.; Townsend, Elisabeth A and Wilcock, Anna A.2004.Occupational Justice. I: Christiansen, C., & Townsend, E. (2004). Introduction to occupation : The art and science of living. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall.