Education, Student Life

Anpassningsprocessen

December 4, 2017

Har du någonsin tänkt på vad som skulle hända ifall du plötsligt skulle vara med om en olycka, som skulle förändra din vardag drastiskt? Du kanske skulle skada handen allvarligt, bryta benet, bli förlamad i nedre delen av kroppen eller få en plötslig stroke. Hur skulle detta påverka din vardag? Du kanske inte skulle kunna laga mat själv, städa hemmet, ta dig till skolan, kunna koncentrera dig på skolarbetet eller delta i sociala aktiviteter. Din vardag skulle alltså inte se likadan ut som förut och du skulle kanske inte kunna utföra dessa vardagliga aktiviteter på samma sätt som före olyckan.

Därför finns vi ergoterapeuter. Vårt arbete är att försöka anpassa ditt aktivitetsutförande till de aktiviteter som är viktiga för dig.  I ergoterapi finns ett begrepp som heter anpassningsprocessen och den fokuserar på möjligheter att öka anpassning och beskriver vad vi bör tänka på då vi hjälper dig att anpassa dig till den nya situationen.

Själva aktiviteterna kan vara sådana som behövs för att du tillexempel skall kunna bo i din lägenhet, gå i samma skola och utföra meningsfulla fritidsaktiviteter.

Konkret kan detta betyda att vi hjälper dig att hitta hjälpmedel som möjliggör att du kan laga mat och städa hemmet fastän du tillexempel har en handskada som gör att du inte kan greppa saker som slevar eller sopborste. Eller kanske vi planerar en anpassning av den fysiska miljön, ifall du behöver vänja dig vid användning av rullstol.

Tanken är att, tillsammans med dig, bygga upp en fungerande vardag så att aktivitetsutmaningen inte begränsa ditt liv så mycket.

/Ergoterapistuderande Olivia, Jonna, Frida, Jeanette, Victoria