Student Life

Äldre i samhället

December 5, 2018

De äldre i samhället blir allt fler vilket leder till att ergoterapeuter får en bredare aktivitetsarena att arbeta på. Vad ska vi i samhället göra för att göra den äldre generationen delaktiga och möjliggöra aktivitet?

Det är viktigt att det finns tillgänglig information och att nå ut till de äldre på ett bra sätt, detta har vi i kursen diskuterat, både innovativt och utifrån teori.

I denna kurs, aktivitet och delaktighet i sen vuxen ålder, har vi som studeranden fått inblick i hur  vi kan främja delaktigheten hos äldre och hur de kan inkluderas mer i samhället. Vi kan exempelvis arbeta med uppsökande verksamhet och förebyggande arbete. Vi kan utföra hembesök hos seniorer för att se om det behövs åtgärder i hemmet, exempelvis hjälpmedel eller eventuella bostadsanpassningar.

Människosynen har uppmärksammats i kursen och vi har fått en bild av att det finns flera olika sätt att se på den äldre befolkningen.

Det är viktigt att faktiskt se de äldre och att se dem för VEM de är som personer och att i det stora hela ej glömma bort den äldre generationen. De är också individer med egna förmågor, styrkor och resurser som bör uppmärksammas!

Ergoterapi2016